Als je naar je resultaten rekening kijkt in de meest simpele vorm dan is:


 

Omzet -/- Kosten = Winst*

 

*Let op dit wel winst voor belasting.

 

Nu zijn er heel veel termen in omloop. Soms betekenen ze hetzelfde en soms zit er toch een kleine nuance is. Elk boekhoudprogramma heeft ook weer diverse benamingen. Daarom vind je hieronder de meest voorkomende namen en daarbij wat het betekent

 

Opmerking: Alle bedragen zijn altijd ex BTW.

 

Omzet

Omzet is het totaal van jouw verkopen. Het is aantal verkochten producten * de verkoopprijs.

Omzet zegt niets over het succes van je bedrijf.  Als je bedrijf veel omzet draait, maar nog meer kosten, dan draai je verlies.

Er is ook een verschil tussen omzet en inkomsten. Als jij factureert, dan is dit omzet. Inkomsten heeft te maken of het geld ook echt op de bankrekening komt.

 

Inkoopkosten voor de omzet /Directe kosten/Kostprijs omzet

Dit zijn alle directe kosten die je maakt voor je omzet . Het inhuren van freelancers voor een bepaalde klus of een huren van een ruimte of het kopen van producten om jouw product te maken.  Als je de opdracht van de opdrachtgever niet had gehad, had je ook nooit deze kosten gehad.

 

Bruto resultaat/ Bruto winst/Bruto marge :

Diverse termen die hetzelfde betekenen.   Dit is de omzet -/- de inkoopkosten van de omzet.

 

Vaste kosten/Operationele kosten/Kosten

 

Dit zijn de kosten die je met je bedrijf sowieso maakt. De huurkosten van je kantoor, de softwarekosten, je facebookadvertenties, je zakelijke lunches etc. Deze kosten zijn er ongeacht je omzet die je maakt.

 

Operationeel resultaat/Bedrijfsresultaat:

Dit is de omzet -/- de inkoopkosten van de omzet -/- vaste kosten

 

Overige inkomsten & uitgaven/ Baten & lasten/Financiële baten en lasten

Hier staat de rente die je moet betalen of ontvangt, bedragen die niet bij de andere categoriën horen, zoals bijvoorbeeld als je een investering verkoopt.

 

Winst/Nettoresultaat/Resultaat voor belasting 

Dit is wat uiteindelijk overblijft voor belasting.   Na alle bovenstaande  kostenvan de omzet afgetrokken te hebben, hou je winst over.

Maar let op: Hier moet je nog belasting over betalen. Tenzij er expliciet bij staat, dat de belasting er al is afgehaald.

 

 Schematisch weergaveOmzet
Inkoopkosten-/-
Bruto Marge
Vaste kosten-/-
Bedrijfresultaat
Overige baten en lasten-/-
Winst
Belastingen-/-
Winst na belastingenEn dit is Voor jou!!

Artikelen in Wat is een Resultatenrekening?