De balans is een overzicht van je bezittingen, schulden en eigen vermogen over een bepaalde periode.
 • Aan de linkerkant ( debet) staan al je bezittingen
 • Aan de rechterkant ( credit)hoe je deze gefinancierd hebt.

 

Het woord zegt het al. De balans moet in evenwicht zijn. Staat aan de linkerkant €1200, dan staat dit ook aan de rechterkant €1200.

 

De balans wordt gevuld door alle boekingen die jij maakt. De verwerking op de balans gebeurt dan automatisch.

 

Bezittingen ( linkerkant van de balans).

 
 • Vaste Activa: Dit zijn bedrijfsmiddelen die voor langere tijd verbonden zijn met je bedrijf en die duurder zijn dan €450,-.  Voorbeelden zijn bijvoorbeeld je laptop of mobiele telefoon of het kan ook je website zijn.
 • Afschrijvingen: De bedrijfsmiddelen onder vaste activa gaan meerdere jaren mee, maar ze worden wel minder waard. Je laptop is over 5 jaar niet meer zoveel waard dan toen hij net was aangeschaft. Elk jaar moet je dus een vermindering op de oorspronkelijke aanschafprijs doen.

Voor meer informatie verwijs ik je naar investeringen voor zzp-ers in module 3: I love Tax

 
 • Vlottende activa: Hier staan de bedragen die je tegoed hebt.
  • Debiteuren:   Dit zijn jouw klanten die jou nog moeten betalen
  • BTW: Als de BTW aan deze kant staat, krijg je BTW terug. Zie  BTW voor meer  informatie
  • Liquide middelen: Dit is het geld wat jij op de bank hebt staan . Dit saldo moet overeenkomen met het saldo op je bankrekening.


  Privé en Schulden ( rechterkant van de balans)

   
  • Eigen Vermogen:   Dit bedrag bestaat uit een optelling :
   • Wat je zelf geïnvesteerd heb in je bedrijf ( stortingen)
   • Wat je naar je privé rekening hebt overgemaakt ( ontrekkingen)


  Dit bedrag kan je ook berekenen door de som te maken :Bezittingen -/- Schulden.

   
  • Schulden ( ook wel vreemd vermogen genoemd). Hieronder staan alle bedragen die jij bent verschuldigd aan een ander.
   • Crediteuren: hierin staan alle facturen die jij nog moet betalen aan je leveranciers
   • BTW : hier staat de BTW die jij nog moet betalen. Zie  BTW in de I love taks module voor  meer  informatie.
   • Leningen


   

  Posten die aan beide kanten kunnen voorkomen
  • Kruisposten gebruik je als er een bedrag in de bank uitgaat of binnenkomt, waarvan je weet dat dit zelfde bedrag ook weer binnenkomt of uitgaan. Ik zelf gebruik als kruisposten voor de boekingen die ik overmaak naar mijn spaarpotjes. ER gaat dan bijvoorbeeld €1000 euro naar de het winstpotje ( uitgaven van de betaalrekening) en op de winstrekening komt €1000  binnen. Per saldo is dit 0,-. Je kruispostenrekening moet altijd €0 zijn.

   
  • Nog te rubriceren / te verwerken : Alles wat op nog te rubriceren of nog  te verwerken staat, moet je oplossen. Dit zijn kosten die nog ergens staan en geen grootboekrekening heeft. Of een bankboeking die nog niet gekoppeld is aan een verkoop en inkoopfactuur

   

  • Nog te betalen kosten:  De enige kosten die hierop horen te staan, is al je kosten verwacht, maar nog geen factuur hebt ontvangen.  Alles andere kosten zijn niet goed

Artikelen in Wat is een balans?